Ο/Η Θανών/ούσα: Σιγάλα Μαρίνα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣιγάλα Μαρίνα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΜάρκος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαρία Παπακούση
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1876 08 14 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 08 15
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως433
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣιγάλας Μάρκος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΠατήρ