Ο/Η Θανών/ούσα: Μπολέτου Αναστασία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜπολέτου Αναστασία
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος75
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1876 05 13 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 05 14
Πατρίδα ΘανόντοςΚυδωνίαι
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [Θ]
Αριθμός Πράξεως250
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒάρβης Μιχαήλ
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΙος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟπωροπώλης
ΣυγγένειαΣυγγενής