Ο/Η Θανών/ούσα: Καρατζάς Κωνσταντίνος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαρατζάς Κωνσταντίνος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος60
ΑσθένειαΚαρκίνος στομάχου
Ημ/νία Θανάτου1876 08 13 7μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 08 14
Πατρίδα ΘανόντοςΚαισάρεια
Επάγγελμα ΘανόντοςΥπάλληλος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως432
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣτεφανούρης Χαράλαμπος
Ηλικία Δηλούντος52
Πατρίδα ΔηλούντοςΚαλάμαι
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΦίλος