Ο/Η Θανών/ούσα: Μαρινάκη Παρασκευή Ιωσ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜαρινάκη Παρασκευή Ιωσ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωσήφ
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑικατερίνη
Ηλικία Θανόντος12 ημ
ΑσθένειαΣπασμοί
Ημ/νία Θανάτου1876 08 13 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 08 14
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως431
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΛουταράκης Μιχαήλ
Ηλικία Δηλούντος27
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΘείος