Ο/Η Θανών/ούσα: Χιλιαδού Αικατερίνη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1892
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧιλιαδού Αικατερίνη
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος90
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1892 12 10 10πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1892 12 10
Πατρίδα ΘανόντοςΜύκονος
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως507
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣταματιάδης Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος23
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΘερμαστής
ΣυγγένειαΕγγονός