Ο/Η Θανών/ούσα: Αθηναίος Αριστείδης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1892
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑθηναίος Αριστείδης
Πατρώνυμο ΘανόντοςΒασίλειος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ Γιαμαλάκη
Ηλικία Θανόντος30
ΑσθένειαHπατίτις χρ.
Ημ/νία Θανάτου1892 12 07 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1892 12 08
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΥπάλληλος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως502
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαπαδημητρίου Παναγ.
Ηλικία Δηλούντος54
Πατρίδα ΔηλούντοςΥδρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΠυριτιδοποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)