Ο/Η Θανών/ούσα: Τόγια Αννέτα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1892
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΤόγια Αννέτα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣπύρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕιρήνη Χ. Λάμπρου
Ηλικία Θανόντος04 ημ
Ασθένεια(μη ορισμένο)
Ημ/νία Θανάτου1892 12 04 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1892 12 05
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως492
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤόγιας Σπύρος
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΚόρινθος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑστ. κλητήρ
ΣυγγένειαΠατήρ