Ο/Η Θανών/ούσα: Κότη Αγγέλικα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚότη Αγγέλικα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος50
ΑσθένειαΝόσημα χρ.
Ημ/νία Θανάτου1876 08 10 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 08 11
Πατρίδα ΘανόντοςΤήνος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [Θ]
Αριθμός Πράξεως429
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΛιράς Αριστείδης
Ηλικία Δηλούντος28
Πατρίδα ΔηλούντοςΑνδρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚτίστης
ΣυγγένειαΑνιψιός