Ο/Η Θανών/ούσα: Ζαχαρία Αγγέλικα Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΖαχαρία Αγγέλικα Ιω.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντίνος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος60
ΑσθένειαΝόσημα χρ.
Ημ/νία Θανάτου1876 08 09 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 08 10
Πατρίδα ΘανόντοςΨαρρά
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ; [Θ]
Αριθμός Πράξεως428
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤζερεμές Αριστείδης
Ηλικία Δηλούντος55
Πατρίδα ΔηλούντοςΨαρρά
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜεσίτης
ΣυγγένειαΓαμβρός