Ο/Η Θανών/ούσα: Κυβέλης Αναστάσιος Χρήστου

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1892
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚυβέλης Αναστάσιος Χρήστου
Πατρώνυμο ΘανόντοςΧρήστος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος40
ΑσθένειαΕγκεφαλ. αποπληξία;
Ημ/νία Θανάτου1892 11 27 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1892 11 28
Πατρίδα ΘανόντοςΣπάρτη
Επάγγελμα ΘανόντοςΑρτοποιός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως480
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒεκρής Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος28
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαφεπώλης
Συγγένεια(μη ορισμένο)