Ο/Η Θανών/ούσα: Χ\Γεωργίου Ειρήνη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1892
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧ\Γεωργίου Ειρήνη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΛάμπρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣμαραγδή Κωστάλα
Ηλικία Θανόντος03 έ 06 μ
ΑσθένειαΠερικαρδίτις οξεία
Ημ/νία Θανάτου1892 11 22 7πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1892 11 22
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως471
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧ\Γεωργίου Λάμπρος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΔολιανά
Επάγγελμα ΔηλούντοςΓαιανθρακοπώλης
ΣυγγένειαΠατήρ