Ο/Η Θανών/ούσα: Ανδρεάδου Αγγελική

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1892
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑνδρεάδου Αγγελική
Πατρώνυμο ΘανόντοςΚλεάνθης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕυτυχία Δημ. Φλώρου
Ηλικία Θανόντος11 μ
ΑσθένειαΕντερικός κατάρρους
Ημ/νία Θανάτου1892 11 19 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1892 11 20
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως463
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑνδρεάδης Κλεάνθης
Ηλικία Δηλούντος33
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟψοπώλης
ΣυγγένειαΠατήρ