Ο/Η Θανών/ούσα: Βιδάλης Ηλίας

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1892
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒιδάλης Ηλίας
Πατρώνυμο ΘανόντοςΦραντζέσκος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑικατερίνη Σταύρου
Ηλικία Θανόντος25 ημ
ΑσθένειαΑτέλεια
Ημ/νία Θανάτου1892 11 16 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1892 11 17
Πατρίδα Θανόντος(μη ορισμένο)
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.
Αριθμός Πράξεως457
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒιδάλης Φραντζέσκος
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΤήνος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΞυλουργός
ΣυγγένειαΠατήρ