Ο/Η Θανών/ούσα: Αθανασίου Γεώργιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1892
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑθανασίου Γεώργιος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαρία
Ηλικία Θανόντος68
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1892 11 14 3πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1892 11 15
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΒυρσοδέψης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως454
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓοζαδίνος Φίλιππος
Ηλικία Δηλούντος39
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜηχανικός
ΣυγγένειαΓαμπρός