Ο/Η Θανών/ούσα: Αντάσουρα Φλώρα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1892
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑντάσουρα Φλώρα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΘεόδωρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ Γ. Δαρζέντα
Ηλικία Θανόντος03
ΑσθένειαΤυφοειδής πυρετός
Ημ/νία Θανάτου1891 11 14 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1892 11 15
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως453
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓιαννίρης Σταύρος
Ηλικία Δηλούντος21
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜαθητής Ιερατ. Σχολ.
Συγγένεια(μη ορισμένο)