Ο/Η Θανών/ούσα: Χατζής Βασίλειος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1892
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧατζής Βασίλειος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1892 11 11 8πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου(μη ορισμένο)
Πατρίδα ΘανόντοςΙμβρος
Επάγγελμα ΘανόντοςΕργάτης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ
Αριθμός Πράξεως(μη ορισμένο)
ΠαρατηρήσειςΝοσοκομείο

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο Δηλούντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Δηλούντος(μη ορισμένο)
Πατρίδα Δηλούντος(μη ορισμένο)
Επάγγελμα Δηλούντος(μη ορισμένο)
Συγγένεια(μη ορισμένο)