Ο/Η Θανών/ούσα: Αντώνιος / Εκθετο

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1892
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑντώνιος / Εκθετο
Πατρώνυμο ΘανόντοςΕκθετο
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος01 ημ
ΑσθένειαΑτέλεια
Ημ/νία Θανάτου1892 10 27 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1892 10 28
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως432
ΠαρατηρήσειςΣτην οικία του Ν. Καρνέλη. Εκθ*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαρνέλης Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος38
Πατρίδα ΔηλούντοςΣύρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΡάπτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)