Ο/Η Θανών/ούσα: Βουκουτόπουλος Ευάγγελος [Βοκοτόπουλος]

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒουκουτόπουλος Ευάγγελος [Βοκοτόπουλος]
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣταύρος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος30
ΑσθένειαΠνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1876 08 08 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 08 09
Πατρίδα ΘανόντοςΤρίπολις
Επάγγελμα ΘανόντοςΕμποροϋπάλληλος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως424
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΨωμάς Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΧρυσοχόος
ΣυγγένειαΦίλος