Ο/Η Θανών/ούσα: Τόμαη Αννέτα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΤόμαη Αννέτα
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος56
ΑσθένειαΝόσημα θωρακικόν χρ.
Ημ/νία Θανάτου1876 08 07 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 08 08
Πατρίδα ΘανόντοςΣύρος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [Θ]
Αριθμός Πράξεως410
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠρίντεζης Σεβαστιανός
Ηλικία Δηλούντος26
Πατρίδα ΔηλούντοςΣύρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣανδαλοποιός
ΣυγγένειαΦίλος