Ο/Η Θανών/ούσα: Περδικάκης Γεώργιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠερδικάκης Γεώργιος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕιρήνη
Ηλικία Θανόντος45
ΑσθένειαΧρ. νόσος
Ημ/νία Θανάτου1876 05 13 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 05 14
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΜεσίτης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑγαμος
Αριθμός Πράξεως249
Παρατηρήσεις;

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠερδικάκης Αθανάσιος
Ηλικία Δηλούντος38
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚρεοπώλης
ΣυγγένειαΑδελφός