Ο/Η Θανών/ούσα: Γούβαλης Χρήστος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1892
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓούβαλης Χρήστος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο ΘανόντοςΖαμπέτα
Ηλικία Θανόντος50
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1892 10 14 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1892 19 15
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΧρωματ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως420
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΔαφνίδου Χρυσή
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟικιακά
Συγγένεια(μη ορισμένο)