Ο/Η Θανών/ούσα: Μαούτσος Δημήτριος Κωνστ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1892
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜαούτσος Δημήτριος Κωνστ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντίνος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣοφία Θεμιστ. Ραφιού
Ηλικία Θανόντος05
ΑσθένειαΔιφθερίτις
Ημ/νία Θανάτου1892 10 15 7πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1892 10 15
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως419
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαούτσος Ευάγγελος
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΘερμαστής
ΣυγγένειαΘείος