Ο/Η Θανών/ούσα: Ζυγομαλάς Αυγουστίνος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΖυγομαλάς Αυγουστίνος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος85
ΑσθένειαΑποπληξία
Ημ/νία Θανάτου1876 08 07 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 08 08
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα ΘανόντοςΕμπορος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ
Αριθμός Πράξεως409
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΦουρναράκης Νικόλαος Χ.
Ηλικία Δηλούντος56
Πατρίδα ΔηλούντοςΚωνσταντινούπολις
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜουσικός
ΣυγγένειαΦίλος