Ο/Η Θανών/ούσα: Αγγελόπουλος Μιχαήλ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1892
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑγγελόπουλος Μιχαήλ
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος80
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1892 10 05 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1892 10 06
Πατρίδα ΘανόντοςΠελοπόννησος
Επάγγελμα ΘανόντοςΕργατοϋπάλληλος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως408
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑρβανίτης Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)