Ο/Η Θανών/ούσα: Ασιμίνα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1892
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑσιμίνα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΠαναγιώτης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ Χρήστου Βούλγαρη
Ηλικία Θανόντος04 μ
ΑσθένειαΑθρεψιά
Ημ/νία Θανάτου1892 09 04 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1892 10 05
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως405
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαλαματίτσας Παναγ.
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΑργος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜάγειρος
ΣυγγένειαΠατήρ