Ο/Η Θανών/ούσα: Αρτέμης / Εκθετο

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1892
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑρτέμης / Εκθετο
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝοσοκομείο
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος04 μ
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1892 08 28 9πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1892 09 29
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως401
ΠαρατηρήσειςΝοσοκομείο Εκθ*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γ.
Ηλικία Δηλούντος76
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)