Ο/Η Θανών/ούσα: Πλυτάς Γεώργιος Κωνστ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1892
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠλυτάς Γεώργιος Κωνστ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντίνος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος55
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1892 09 26 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1892 09 27
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΚαφεπώλης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ
Αριθμός Πράξεως398
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠίκης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
Συγγένεια(μη ορισμένο)