Ο/Η Θανών/ούσα: Σαραντόπουλος Παναγιώτης Χαραλ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1892
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣαραντόπουλος Παναγιώτης Χαραλ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΧαράλ.
Μητρώνυμο ΘανόντοςΠιπίνα Θεοδ. Βλουμίδη
Ηλικία Θανόντος14
ΑσθένειαΠαράλυσις καρδιάς
Ημ/νία Θανάτου1892 09 26 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1892 09 26
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΜαθητής
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως397
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣαρρής Συμεών
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΣμύρνη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΤυποβαφεύς
Συγγένεια(μη ορισμένο)