Ο/Η Θανών/ούσα: Ιωάννου Λάζαρος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΙωάννου Λάζαρος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος80
ΑσθένειαΚαρκίνος στομάχου
Ημ/νία Θανάτου1876 08 05 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 08 06
Πατρίδα ΘανόντοςΘεσσαλονίκη
Επάγγελμα ΘανόντοςΕμπορος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως407
Παρατηρήσεις[Μάρτυρες]

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚρας Γρηγόριος Ν.
Ηλικία Δηλούντος28
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
ΣυγγένειαΦίλος