Ο/Η Θανών/ούσα: Χαλιορή Αικατερίνη Ζαννή

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1892
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧαλιορή Αικατερίνη Ζαννή
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος72
ΑσθένειαΑποπληξία
Ημ/νία Θανάτου1892 09 17 1.30μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1892 09 18
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως389
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΔαμιανός Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος53
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
Συγγένεια(μη ορισμένο)