Ο/Η Θανών/ούσα: Βαβουδάκη Ζυμπουλιώ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1892
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒαβουδάκη Ζυμπουλιώ
Πατρώνυμο ΘανόντοςΧαρίδημος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑνδριάνα Π. Λεβεντάκη
Ηλικία Θανόντος03
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1892 09 16 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1892 09 16
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως387
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒαβουδάκης Χαρίδημος
Ηλικία Δηλούντος52
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΠατήρ