Ο/Η Θανών/ούσα: Αραγεώργης Δημήτριος Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1892
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑραγεώργης Δημήτριος Ιω.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑργυρώ Σ. Απέργη
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΓαστροκελίτις ?
Ημ/νία Θανάτου1892 09 14 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1892 09 15
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως383
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑγγελής Δημήτρ.
Ηλικία Δηλούντος49
Πατρίδα ΔηλούντοςΣκύρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαπνοκόπτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)