Ο/Η Θανών/ούσα: Αγγελικώ Βουρλιώτου

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑγγελικώ Βουρλιώτου
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑνέζα Κουτζούκου
Ηλικία Θανόντος10 μην
ΑσθένειαΟδόντες
Ημ/νία Θανάτου1876 08 04 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 08 05
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος Βρ.*
Αριθμός Πράξεως406
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒουρλιώτης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΠατήρ