Ο/Η Θανών/ούσα: Χαρίδημος / Εκθετο

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1892
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧαρίδημος / Εκθετο
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝοσοκομείο
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος03 μ
ΑσθένειαΓαστρεντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1892 09 05 3πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1892 09 05
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως376
ΠαρατηρήσειςΝοσοκομείο Εκθ*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος78
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)