Ο/Η Θανών/ούσα: Σταματίου Βασίλειος Ευαγ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1892
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣταματίου Βασίλειος Ευαγ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΕυάγγελος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕιρήνη Κούκου
Ηλικία Θανόντος11
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1892 09 03 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1892 09 04
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως374
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒάκας Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος57
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΔημαρχ. κλητήρ
ΣυγγένειαΦίλος