Ο/Η Θανών/ούσα: Αλεξιάδης Παντελής Αλεξ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1892
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑλεξιάδης Παντελής Αλεξ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑθηνά Μπαραλή
Ηλικία Θανόντος85
ΑσθένειαΚυστίτις
Ημ/νία Θανάτου1892 09 03 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1892 09 03
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα ΘανόντοςΥπάλληλος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως372
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαπαδημητρίου Π.
Ηλικία Δηλούντος54
Πατρίδα ΔηλούντοςΥδρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΠυριτιδοποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)