Ο/Η Θανών/ούσα: Φραντζέζος Αριστοτέλης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1892
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΦραντζέζος Αριστοτέλης
Πατρώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντίνος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑγγελική
Ηλικία Θανόντος60
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1892 08 31 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1892 09 01
Πατρίδα ΘανόντοςΨαρρά
Επάγγελμα ΘανόντοςΥπάλληλος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως365
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣιδεράτος Κωνστ.
Ηλικία Δηλούντος56
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚουρεύς
ΣυγγένειαΦίλος