Ο/Η Θανών/ούσα: Αρβανίτης Νικηφόρος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1892
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑρβανίτης Νικηφόρος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙάκωβος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΙακουμίνα Μαλατέστα Γεωργ
Ηλικία Θανόντος05 μ
ΑσθένειαΜηνιγγίτις
Ημ/νία Θανάτου1892 08 27 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1892 08 27
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως358
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑρβανίτης Ιάκωβος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΠετράς
ΣυγγένειαΠατήρ