Ο/Η Θανών/ούσα: Παυλής Νικόλαος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠαυλής Νικόλαος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑντώνιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚαλιόπη Γρανάκη
Ηλικία Θανόντος03
ΑσθένειαΝόσος χρ.
Ημ/νία Θανάτου1876 08 01 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 08 02
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως403
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΛαιμός Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΙεροδιάκων
ΣυγγένειαΦίλος