Ο/Η Θανών/ούσα: Παρούσης Ιωάννης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠαρούσης Ιωάννης
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΠαρασκευή
Ηλικία Θανόντος07 μην
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1876 08 01 7μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 08 02
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως402
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουμισόπουλος Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος25
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης;
ΣυγγένειαΦίλος