Ο/Η Θανών/ούσα: Κουτσουμιτέλη Σταυρούλα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1892
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚουτσουμιτέλη Σταυρούλα
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος92
ΑσθένειαΔιάρροια χρ.
Ημ/νία Θανάτου1892 08 11 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1892 08 11
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως335
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣαρρής Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος54
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΞυλουργός
ΣυγγένειαΓαμπρός