Ο/Η Θανών/ούσα: Φραγκουδάκη Ευανθία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΦραγκουδάκη Ευανθία
Πατρώνυμο ΘανόντοςΠέτρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕιρηνιώ Λαλαροπούλου
Ηλικία Θανόντος26
ΑσθένειαΝόσος χρ.
Ημ/νία Θανάτου1876 08 01 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 08 02
Πατρίδα ΘανόντοςΚρήτη
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ [Θ]
Αριθμός Πράξεως401
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜιτζοτάκης Αναστάσιος
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΤαχ. υπάλληλος
ΣυγγένειαΣυγγενής