Ο/Η Θανών/ούσα: Αϊβαλιώτης Νικόλαος Δημ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1892
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑϊβαλιώτης Νικόλαος Δημ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚαλλιόπη Νικολ. Περάκη
Ηλικία Θανόντος02 μ
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1892 08 07 10 πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1892 08 07
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως330
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑϊβαλιώτης Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος37
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΠατήρ