Ο/Η Θανών/ούσα: Αρματάς Εμμανουήλ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑρματάς Εμμανουήλ
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑντώνιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚυριακή Ραγκούση
Ηλικία Θανόντος05 μην
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1876 07 31 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 08 01
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.* Α
Αριθμός Πράξεως400
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑρματάς Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΠάρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜάγειρος
ΣυγγένειαΠατήρ