Ο/Η Θανών/ούσα: Χαρβάτης Νικόλαος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧαρβάτης Νικόλαος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚατίγκω
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΕντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1876 05 13 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 05 14
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως248
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧαρβάτης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΒώλος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΠατήρ