Ο/Η Θανών/ούσα: Ξαγοράρη Μαρία Π.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1892
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΞαγοράρη Μαρία Π.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΠέτρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλευθερία Σαλίβερου
Ηλικία Θανόντος01 έ 06 μ
ΑσθένειαΚαχεξία χρονία
Ημ/νία Θανάτου1892 08 01 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1892 08 02
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως318
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣαλίβερος Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕπιπλοποιός
ΣυγγένειαΘείος