Ο/Η Θανών/ούσα: Καλόγερος Δημήτριος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1892
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαλόγερος Δημήτριος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣταμάτιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαρία Χακάτη
Ηλικία Θανόντος23
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμονική
Ημ/νία Θανάτου1892 07 31 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1892 08 01
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως317
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΛαιμός Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΝεωκόρος
Συγγένεια(μη ορισμένο)