Ο/Η Θανών/ούσα: Καζάβολας Φραγκίσκος Ερν.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαζάβολας Φραγκίσκος Ερν.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΕρνέστος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑνζελίνα Βιδάλη
Ηλικία Θανόντος01 μην
Ασθένεια(μη ορισμένο)
Ημ/νία Θανάτου1878 12 11 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 12 12
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως551
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚρας Γρηγόριος
Ηλικία Δηλούντος34
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
ΣυγγένειαΦίλος