Ο/Η Θανών/ούσα: Ξυλούδης Νικόλαος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΞυλούδης Νικόλαος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο ΘανόντοςΠελαγία
Ηλικία Θανόντος36
ΑσθένειαΤριπνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1876 07 31 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 08 01
Πατρίδα ΘανόντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΘανόντοςΥπάλληλος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως399
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧ." Μιχαήλ Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜεταξουργός
ΣυγγένειαΦίλος