Ο/Η Θανών/ούσα: Αντωνίου Μαρούσα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑντωνίου Μαρούσα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ Πιπίνου
Ηλικία Θανόντος02 ημ
Ασθένεια(μη ορισμένο)
Ημ/νία Θανάτου1878 12 09 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 12 09
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως548
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑντωνίου Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΠόρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣανδαλοποιός
ΣυγγένειαΠατήρ